wmawiać


wmawiać
Wmawiać komuś coś jak w chorego jajko zob. jajko 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wmawiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wmawiaćam, wmawiaća, wmawiaćają, wmawiaćany {{/stl 8}}– wmówić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, wmawiaćwię, wmawiaćwi, wmów, wmawiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mówiąc do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wmawiać — → wmówić …   Słownik języka polskiego

  • wmówić — dk VIa, wmówićwię, wmówićwisz, wmów, wmówićwił, wmówićwiony wmawiać ndk I, wmówićam, wmówićasz, wmówićają, wmówićaj, wmówićał, wmówićany 1. «skłonić kogoś do uwierzenia w to, co mu się mówi; skłonić kogoś do przyznania się do tego, co mu się… …   Słownik języka polskiego

  • jajko — 1. Jajko Kolumba «proste rozwiązanie trudnego zagadnienia»: O autorze można powiedzieć, że ma talent jakiś specjalny. Ulokowanie u szewca całej akcji, obejmującej rozwój dziesiątków lat, to rzeczywiście jajko Kolumba. K. Irzykowski, Pisma II. 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • jajko — n II, N. jajkokiem; lm D. jajkojek 1. → jajo w zn. 1 Jajka kurze. Jajka much, pszczół. Jajko na miękko, na twardo, jajko faszerowane, sadzone. ∆ Jajko wielkanocne, święcone «jajko kurze ugotowane na twardo jako tradycyjna potrawa wielkanocna» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • okłamać — dk IX, okłamaćmię, okłamaćmiesz, okłam, okłamaćał, okłamaćany okłamywać ndk VIIIa, okłamaćmuję, okłamaćmujesz, okłamaćmuj, okłamaćywał, okłamaćywany «mówiąc nieprawdę, kłamiąc oszukać kogoś, świadomie wprowadzić kogoś w błąd» Bezczelnie,… …   Słownik języka polskiego

  • insynuować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, insynuowaćnuuję, insynuowaćnuuje, insynuowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} przypisywać, wmawiać komuś czyny, myśli, intencje nieprawdziwe, krzywdzące; złośliwie wmawiać coś komuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Insynuować komuś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • robić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, robićbię, robićbi, rób, robićbiony {{/stl 8}}– zrobić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wytwarzać coś, wykonywać coś, wyrabiać, przyrządzać,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chory — z urojenia «o człowieku zdrowym, któremu się tylko wydaje, że jest chory; hipochondryk» Wmawiać, wpierać coś komuś jak w chorego jajko zob. jajko 3 …   Słownik frazeologiczny

  • ciemnota — pot. Wciskać (komuś) ciemnotę «mówić nieprawdę; kłamać; także: wmawiać coś komuś»: Chcę, żebyś mi wyjaśnił, dlaczego lubiąc Joannę, jesteś w stosunku do niej, delikatnie mówiąc, nieuczciwy. – Ja? – Mirek poderwał się z krzesła. – Co mi pan tu… …   Słownik frazeologiczny